4 juliol, 2018

Primera reunió del grup operatiu del Projecte d’Innovacions Sostenibles

El 4 de Juliol de 2018 ha tingut lloc la reunió d’inici del projecte d’Innovacions sostenibles pel desenvolupament de noves solucions  per a aplicacions en horticultura ornamental i jardineria. Selecció de substrats i espècies. Aquest projecte té per objectiu estudiar opcions de nous productes més sostenibles per la Jardineria.

El projecte s’inicia amb la reunió del grup operatiu format per la cooperativa CORMA, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el grup de recerca TECTEX de la UPC. El projecte és fnançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) pel Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

(Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Fons europeu Agrícola de Desenvolupament Rural).

23 novembre, 2018

Segona reunió del grup operatiu del Projecte d’Innovacions Sostenibles

El 23 de Novembre de 2018 ha tingut lloc una reunió de seguiment del projecte d’Innovacions sostenibles pel desenvolupament de noves solucions per a aplicacions en horticultura ornamental i jardineria. Selecció de substrats i espècies.

En aquesta reunió, la cooperativa CORMA, el grup de recerca TECTEX de la UPC i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya han posat en comú els progressos en les tasques del pla de treball previst. El projecte està fnançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

(Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Fons europeu Agrícola de Desenvolupament Rural).