Sacs florals

Els sacs són un sistema fàcil i ràpid per enjardinar qualsevol espai. Estan formats per un embolcall de teixit biodegradable que conté un substrat especialment creat pel bon desenvolupament de la planta vivaç i anual i enriquit amb adob de fons.

Cada sac conté de 5 a 12 plantes depenent del tipus de planta. Es serveix quan les plantes van desenvolupant un bon sistema radicular i aeri, així, de seguida el parterre té un bon aspecte estètic.

El sistema de plantació amb sacs té moltes avantatges però destacarem principalment la rapidesa de col·locació  i la manca de tests.

CARACTERÍSTIQUES:

Mides: 100 x 65 cm

Sac – contenidor de forma rectangular format per tres espais d’uns 20 cm d’ample cosits de forma independent.

El sac conté:

 • L’estructura consistent a la seva part superior i una gassa fina a la part inferior
 • El substrat, d’alta qualitat i enriquit amb adob de fons.
AVANTATGES

 • Estalvia mà d’obra
 • Evita la presencia de males herbes
 • Permet estalvi d’aigua
 • Evita la generació de residus (tests)
 • Evita els robatoris

SAC DE VIVACES

Conté de 5 a 7 plantes depenent del tipus de planta.

Existeixen 4 tipus diferents de mescles:

 • Clima continental amb colors càlids
 • Clima continental amb colors frescos
 • Clima mediterrani amb colors càlids
 • Clima mediterrani amb colors frescos

Els sacs s’entreguen d’abril a maig.

La comanda s’ha de realitzar entre setembre i desembre

 

SAC ANUALS D'ESTIU

Conté unes 12 plantes.

Existeixen 2 tipus diferents de mescles:

 • Colors càlids
 • Colors frescos

Els sacs s’entreguen d’abril a maig.

La comanda s’ha de realitzar entre setembre i desembre.

 

SAC ANUALS TARDOR-IVERN

Conté unes 12 plantes.

Existeixen 2 tipus diferents de mescles:

 • Colors càlids
 • Colors frescos

Els sacs s’entreguen de novembre a desembre.

La comanda s’ha de realitzar entre maig i juny.