Projectes

AVANTPROJECTE I PROJECTE

AVANTPROJECTE

L’Avantprojecte consisteix en l’elaboració del document previ al projecte per mostrar al client la idea i resultat de l’enjardinament a realizar mitjançant plànols , fotomuntatges de l’espai, exemples reals de l’evolució de les plantes i un pressupost aproximat.

PROJECTE
Un cop presentat i acceptat l’avantprojecte es redacta el projecte el qual consisteix en:

  • Memòria descriptiva.
  • Elaboració de plànols i fotomuntatges:
  1. Estat actual
  2. Proposta
  3.  Vegetació
  4. Detalls de plantació
  5. Fotomuntatges
  • Mesures i pressupost
  • Servei postvenda adaptat a cada cas.