Cobertes vegetals per als escocells

Problemàtica:
L’escocell és un espai necessari per a la vida dels arbres a les nostres ciutats però que sovint no sabem com gestionar i que acaba sent un espai residual que tant serveix de paperera com de pipi-can, quan no és ple d’herbes adventícies.

Millora de la biodiversitat:
Aquests espais poden convertir-se en una bona eina per potenciar la biodiversitat .
Això s’aconsegueix plantant espècies vegetals que ens ofereixin floracions perllongades amb un contingut nectarífer interessant i prou rústiques com per suportar la pressió de l’entorn urbà.
Crearem així un microhàbitat que ens permetrà disposar d’un reservori.

 

Què utilitzar: sembra o plantació
Podem utilitzar la sembra de llavors o bé la plantació d’espècies enta- pissants o vivaces.

Quin sistema cal utilitzar?
Per a decidir-ho cal tenir en compte les zones on es troben els escocells, els arbres que hi ha plantats, les plagues que volem combatre,….

Sembres de llavors de plantes silvestres
La sembra de llavors en un escocell dóna lloc a un petit prat florit a l’escocell. Es idoni per:

 • Sembres a la tardor
 • Escocells d’arbres de zones periurbanes
 • Escocells d’arbres que no tenen reg
AVANTATGES:

 • Permet evitar l´ús d’herbicides
 • Permet evitar feines de desbrossat
 • Té un efecte ornamental
 • Permet l’aprofitament de l’aigua de la pluja per part de l’arbre
 • Incrementa de la biodiversitat floral i animal.

GAMMA Tipus Mix per escocells

CLIMA HUMIT (3 mescles):

 • MIX LLAVOR PER ESCOCELL DE SOL
 • MIX PLANTACIÓ PER ESCOCELL A L’OMBRA
 • MIX PLANTACIÓ PER ESCOCELL AL SOL

CLIMA MEDITERRANI (3 mescles)

 • MIX LLAVOR PER ESCOCELL DE SOL
 • MIX PLANTACIÓ PER ESCOCELL A L’OMBRA
 • MIX PLANTACIÓ PER ESCOCELL AL SOL

 

Plantacions de plantes entapissants o arbustives mitjanes

La plantació s’utilitza quan es volen plantes més dures i persistents. Es idoni per:

 • Escocells d’arbres de zones cèntriques (vegetació persistent al llarg de l’any)
 • Escocells d’arbres que fan ombra
 • Escocells on es vol planta d’una alçada concreta.

Elecció espècies

Per decidir quines espècies son més convenients en cada cas cal fer un estudi previ de:

 • zona climàtica de la localitat
 • la zona de la ciutat on estan
 • el tipus d’arbres
 • la freqüència de pas…

En base a aquests condicionants us podem proposar vàries solucions