Avís legal i protecció de dades

Avís Legal General

Dades identificatives

L’empresa titular de www.corma.es és Corma, SCCL, amb domicili fiscal a Camí del Mig 20, 08338 Premià de Dalt (Barcelona), amb CIF F08668824 inscrita en el Registre de Cooperatives amb el número BN-1212
Correu electrònic: corma@corma.es.

Propietat intel·lectual del web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són titularitat exclusiva de Corma, SCCL, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.
Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Corma, SCCL. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

Contingut del web i enllaços

A Corma, SCCL no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.
Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la nostra pàgina web.

Actualització i modificació de la pàgina web

Corma, SCCL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics

A Corma, SCCL no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Corma, SCCL
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

Tractament de dades de l’usuari

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals ens faciliti seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Corma, SCCL i degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
La finalitat d’aquest fitxer és facilitar-li la informació sol·licitada i, en el cas que ens hagi autoritzat expressament en la casella corresponent, també a enviar-li comunicacions comercials sobre productes i serveis que poden resultar del seu interès.
Els clients de Corma, SCCL podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per correu electrònic a corma@corma.es o per escrit a Corma, SCCL Camí del Mig 20, 08338 Premià de Dalt (Barcelona ). Espanya.

Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

Protecció de Dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals ens faciliti seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Corma, SCCL. i degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar-li la informació sol·licitada i, en el cas que ens hagi autoritzat expressament en la casella corresponent, també a enviar-li comunicacions comercials sobre productes i serveis que poden resultar del seu interès.

Els clients de Corma, SCCL podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per correu electrònic a corma@corma.es o per escrit a Corma, SCCL. Camí del Mig 20, 08338 Premià de Dalt (Barcelona). Espanya.